LDP muốn miễn chào mua công khai đối với Louis Holdings

HĐQT CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar, HNX: LDP) dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tờ trình miễn chào mua công khai. 

Cụ thể, đối tượng nhận chuyển nhượng là CTCP Louis Holdings. Đối tượng chuyển nhượng là CTCP Louis Capital (HOSE: TGG) và 14 cá nhân với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng gần 7 triệu cp. Số cổ phiếu này chiếm gần 55% vốn đang lưu hành của LDP.

Đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu LDP

LDP muốn miễn chào mua công khai đối với Louis Holdings

Nguồn: LDP

Về tình hình kinh doanh, LDP báo lãi ròng quý 4/2021 hơn 55 tỷ đồng chủ yếu nhờ các khoản thu tài chính và khoản lãi khác cao bất thường. Qua đó, LDP kết thúc năm 2021 với 39 tỷ đồng lãi ròng trong khi năm trước lỗ 26 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của LDP qua các năm

* LDP bất ngờ “phất lên” trong quý 4 nhờ đâu?

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: