Nhằm đảo bảo tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đình Chu, UBND huyện Lập Thạch đã xây dựng phương án, kế hoạch cũng như hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 04 hộ dân thuộc xã Đình Chu vào ngày 21/12/2021.

Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Chuẩn bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đình Chu

Dự kiến ngày 21/12/2021, huyện Lập Thạch tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đình Chu.

Dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 5521/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 và Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập và giao chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch. Tổng diện tích thực hiện dự án là 19 ha (trong đó bao gồm gần 9,5 ha đất đã thu hồi để thực hiện dự án Nhà máy may thời trang quốc tế Hoplun của Công ty TNHH Chang An International Fashion (Hồng Kông – Trung Quốc) tại khu vực xã Văn Quán và xã Đình Chu, huyện Lập Thạch.

Ngay sau đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Lập Thạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với UBND xã Đình Chu đã tổ chức họp dân để công khai chủ trương đầu tư, các chế độ chính sách về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất dự án Cụm công nghiệp Đình Chu. Đồng thời, gửi thông báo thu hồi đất đến từng hộ có đất thu hồi và mời các hộ dân ra kiểm kê, kiểm đếm ngoài thực địa.

Qua quá trình tuyên truyền, vận động của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Lập Thạch, tổ công tác giải phóng mặt bằng và các ban ngành đoàn thể, đa số các hộ gia đình, cá nhân phối hợp thực hiện kiểm kê, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền với đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch. Đến nay, huyện Lập Thạch đã thực hiện và quy chủ được trên 380/hơn 800 thửa đất trong diện tích đất thu hồi đất của trên 500 hộ gia đình.

Các hộ khi được kiểm kê, kiểm đếm đều đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, nhất là về phương án thưởng giải phóng mặt bằng nhanh theo Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND ngày 8/3/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng phương án bồi thường (đợt 1) có 04 hộ tại xã Đình Chu chưa phối hợp, không đồng ý chủ trương xây dựng Cụm công nghiệp Đình Chu, UBND huyện Lập Thạch đã phải tiến hành cưỡng chế kiểm kê, kiểm đếm bắt buộc; sau khi phê duyệt phương án bồi thường, các hộ vẫn không nhận tiền bồi thường gồm các hộ: Hộ ông Nguyễn Văn Hải và hộ ông Tạ Quốc Trượng (thôn Ngọc Vị); hộ ông Nguyễn Tiến Hiệp và hộ ông Trần Văn Kiêu (thôn Ái Quốc), xã Đình Chu.

Mặc dù, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Lập thạch nhiều lần phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan liên quan, ban ngành đoàn thể tổ chức vận động tuyên truyền, thuyết phục với 04 hộ nêu trên nhưng các hộ đều không chấp hành và đưa ra những “yêu sách trên trời”, trái với quy định của nhà nước như: Phải giải quyết dứt điểm tồn tại đất đai khu đất Đồi Dê (không liên quan đến phạm vi dự án Cụm công nghiệp Đình Chu); được bồi thường theo đơn giá thỏa thuận với doanh nghiệp; bồi thường “đất đổi đất” và chuyển đổi thành đất thổ cư… Những yêu cầu mà 04 hộ đưa ra là không phù hợp, không đúng quy định của nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án và tính nghiêm minh của pháp luật, UBND huyện Lập Thạch đã ban hành 04 quyết định tại các số 3056, 3057, 3058, 3059/QĐ-CTUBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với 04 hộ nêu trên tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch và Quyết định số 3060/QĐ-CTUBND ngày 9/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 04 hộ tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch.

Tại hội nghị đối thoại, vận động, thuyết phục ngày 15/12/2021 tại UBND xã Đình Chu, Ban cưỡng chế thu hồi đất đã giải thích, phân tích rõ các quy định của nhà nước cũng như lắng nghe, giải thích đầy đủ các ý kiến tham gia, tuy nhiên các hộ vẫn đòi hỏi, yêu sách không đúng pháp luật.

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã xây dựng phương án cụ thể để tổ chức cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Theo kế hoạch, buổi cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 04 hộ dự án Cụm công nghiệp Đình Chu, huyện Lập Thạch sẽ được tiến hành vào ngày 21/12 tới đây.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: