[ad_1]

(Dân trí) – Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định 263 ngày 20/3/2023 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an, Xây dựng; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo UBND các huyện Tuyên Quang, Phú Thọ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định liên ngành.

Trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng, các ủy viên, cơ quan thường trực hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 23 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.

Chi phí thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

UBND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đảm bảo yêu cầu tiến độ.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Hồi tháng 12/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai gửi Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo này có một số nội dung về khó khăn của dự án như khó khăn về nguồn vốn, dừng thi công dự án để triển khai các thủ tục liên quan, xử lý các hợp đồng đã ký với nhà thầu.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, liên quan tới khó khăn về nguồn vốn, theo suất vốn đầu tư xây dựng ban hành tại Quyết định số 610 ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng thì tổng mức đầu tư cao tốc hoàn chỉnh 4 làn xe, dài 40,2 km ước tính là khoảng 7.800 tỷ đồng. Số này tăng thêm 4.087 tỷ đồng.

Theo quy định tại Luật Đầu tư công, một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong đầu tư công là quyết định chủ trương đầu tư khi chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Hiện tại, kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (bao gồm phần vốn còn lại chưa phân bổ) đã được Quốc hội phân bổ và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành và địa phương nên không còn nguồn vốn để bổ sung cho dự án từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Do đó, chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn tăng thêm của dự án.

Theo Quyết định 1768 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai, dự án này có tổng mức đầu tư là 3.271,09 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư là vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương, vốn chủ sở hữu, vay tín dụng. Hình thức dự án là hợp đồng BOT. 

Phạm vi đầu tư với dự án là đầu tư xây dựng mới dự án cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ dài 40,2km, trong đó địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63km và qua Phú Thọ khoảng 28,57km.

Về tiêu chuẩn kỹ thuật, bề rộng nền đường là 17m, mặt đường rộng 14m, vận tốc thiết kế 80km/h. 

Công ty cổ phần Địa Tín phân phối độc quyền dự án: Khu đô thị Từ Sơn Garden City

Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/lap-hoi-dong-tham-dinh-dieu-chinh-du-an-cao-toc-tuyen-quang-phu-tho-20230320203546571.htm

[ad_2]