Làm người: Tinh 3 phần, ngốc 3 phần, còn lại 3 phần dành cho con cháuDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: