Từ khi được thuê đất, thuê rừng đến nay, Công ty Cổ phần Thiên Nhân đã có một số vi phạm liên quan đến phá rừng trái pháp luật; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngày 15/2/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 258/SNN-KL về việc cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại dự án Khu nghỉ dưỡng Highland Resort của Công ty Cổ phần Thiên Nhân.

Lâm Đồng: Thuê đất rừng làm Khu du lịch nghỉ dưỡng, Công ty Cổ phần Thiên Nhân phá rừng trái pháp luật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến nay, Công ty Cổ phần Thiên Nhân chưa ký Hợp đồng thuê rừng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời công ty chưa lập phương án quản lý rừng bền vững trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, từ khi được thuê đất, thuê rừng đến nay, Công ty Cổ phần Thiên Nhân đã có một số vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

Cụ thể, Công ty phá rừng trái pháp luật gây thiệt hại 300 m2 rừng trồng và 500 m2 rừng Thông tái sinh xen cây Dẻ tạp thuộc đối tượng rừng phòng hộ; thiệt hại 2,81 m3 gỗ tròn Thông 3 lá; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích 700 m2 .

Các vụ vi phạm nêu trên đã được Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm lập biên bản; Hạt Kiểm lâm Đà Lạt xác minh; UBND thành phố Đà Lạt ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công ty Cổ phần Thiên Nhân tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và các quy định khác có liên quan; không để xảy ra các vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.

Yêu cầu công ty khẩn trương liên hệ, ký Hợp đồng thuê rừng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng; thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuê rừng năm 2021 theo quy định; khẩn trương xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 26/KHĐTTHQH ngày 06/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến về việc Công ty Cổ phần Thiên Nhân báo cáo khắc phục sai phạm và đề nghị tiếp tục thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Highland Resort kèm theo Văn bản số 36/CV-TN21 ngày 20/12/2021 của Công ty Cổ phần Thiên Nhân về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án, khắc phục các sai phạm.

Đồng thời đề nghị xem xét cho gia hạn thời gian thực hiện dự án “Khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 4 sao Highland Resort” của Công ty Cổ Phần Thiên Nhân tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Phường 3, thành phố Đà Lạt.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: