Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong thời kỳ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022.

Lâm Đồng thanh tra lại loạt sổ đất

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sẽ thanh việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân trong thời kỳ từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2022. Đây là giai đoạn giao dịch nhà đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra sôi động.

Mục đích của việc thanh tra lần này nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định về thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân (cấp đổi, cấp lại, cấp do tách hợp thửa đất,…) thuộc thẩm quyền của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện thành phố tiếp nhận, xử lý hồ sơ gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kiểm tra việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://markettimes.vn/lam-dong-thanh-tra-lai-loat-so-dat-30459.html