Ngày 20/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tạm dừng việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc phân lô, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn.

Thời gian qua trên địa bàn có một số trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là nhằm hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, quảng cáo, giao dịch tương tự các dự án bất động sản. Điều này đã ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 6/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2022). Để công tác quản lý về đất đai và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế tại địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở TN&MT và UBND các huyện, thành phố tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến việc tách thửa đất có dấu hiệu biến tướng để đầu tư dự án bất động sản trái pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ các quy định pháp luật có liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ…) để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với việc tách thửa xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp quy định hiện hành.

Thời gian qua, Báo CAND đã có nhiều bài phản ánh về tình trạng hiến đất làm đường nhằm mục đích phân lô, tách thửa, hành thành các dự án bất động sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để sang nhượng, tập trung nhiều nhất là TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà… Chủ đầu tư của hầu hết các dự án bất động sản này là các doanh nghiệp nhưng cho cá nhân đứng tên để trốn tránh, “lách luật”, gây nên những hệ lụy xấu trong công tác quản lý đất đai tại Lâm Đồng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: