Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi Công văn số 257/SXD-QHKT về việc lấy ý kiến về đề nghị tài trợ nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án nghiên cứu quy hoạch phân khu tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, địa phương có ý kiến đối với đề xuất của Công ty về đề xuất tài trợ nghiên cứu, khảo sát và lập đồ án nghiên cứu quy hoạch phân khu 1/2.000 Khu đô thị du lịch Liên Nghĩa, Đức Trọng với diện tích 355 ha.

Lâm Đồng: Một doanh nghiệp đề xuất tài trợ lập quy hoạch Khu đô thị du lịch Liên Nghĩa 335 haCụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có ý kiến về sự phù hợp của phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất; các dự án đầu tư trong khu vực đề xuất; ý kiến khác (nếu có).

Đồng thời đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành; định hướng phát triển ngành dịch vụ, du lịch tại huyện Đức Trọng.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND huyện Đức Trọng có ý kiến về sự phù hợp của phạm vi, ranh giới khu vực đề xuất; tình hình thực tế và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; ý kiến khác (nếu có).

Trước đó, ngày 28/01/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 727/UBND-QH ngày 28/01/2022 chỉ đạo xử lý về việc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Miền Trung Lâm Đồng đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ lập quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị du lịch (diện tích khoảng 335 ha) tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: