Ngày 6/12/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc hủy bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum hủy bỏ diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa thực hiện, với tổng diện tích là 2.318,66 ha/212 dự án.

Kon Tum hủy bỏ 212 dự án trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố công khai Quyết định này trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố Quyết định này theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 và được sửa đổi tại Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Trong số 212 dự án có diện tích sử dụng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện bị hủy bỏ lần này, huyện Kon Rẫy có 3 dự án với 100,8 ha; huyện Đăk Tô có 22 dự án với 629,2 ha; huyện Ngọc Hồi có 7 dự án với 152,07 ha; TP. Kon Tum có 17 dự án với 41,48 ha,…

Theo đó, một số dự án có quy mô lớn có thể kể đến như, Khu du lịch thác Đăk Sing 20 ha; Khu du lịch suối nước nóng 40 ha; Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao của công ty TNHH MTV Việt Thái Kon Tum 50 ha; Dự án sản xuất nông nghiệp chất lượng cao của công ty CP nhà kính Đà Lạt 50 ha,…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: