KOL ảo – những cư dân đầu tiên trên metaverseDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: