Có nên mua TNG, GMH, CKG?

Có nên mua TNG, GMH, CKG? Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị tăng giá mục tiêu đối với TNG do hưởng lợi từ thị trường xuất khẩu cũng…