Khu vực để quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  1. Khu vực I: Các vị trí đất thuộc các phường của thành phố Nam Định, các thị trấn, các vị trí đất trong phạm vi quy hoạch phát triển đô thị.
  2. Khu vực II: Các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các vị trí tiếp giáp với chợ, bến phà. Các vị trí đất thuộc khu dân cư nằm ven các đường trục xã và các khu vực khác, cụ thể như sau:

– Thành phố Nam Định: vị trí đất thuộc các xã của thành phố Nam Định.

– Huyện Trực Ninh: vị trí đất thuộc các thôn Cự Trữ, Nhự Nương, Phú Ninh, Cổ Chất – xã Phương Định, các thôn An Lãng, Dịch Diệp – xã Trực Chính và thôn Trung Lao – xã Trung Đông.

– Huyện Mỹ Lộc: các vị trí đất thuộc đoạn đường từ Cầu Kim đến UBND xã cũ, đoạn từ đường 63B vào giáp đường trục xóm 8, xóm 9, đoạn từ UBND xã cũ đến Phú Mỹ, đoạn từ Cầu Tây đến Cầu Nội, khu vực 1 (làng Sắc) – xã Mỹ Thắng.

– Huyện Ý Yên: các vị trí đất thuộc xã Yên Ninh, thôn Tống Xá – xã Yên Xá, thôn Cát Đằng – xã Yên Tiến, thôn Vĩnh Trị – xã Yên Trị, thôn Nấp, thôn Khang Giang, thôn Nam Đồng – xã Yên Đồng.

– Huyện Xuân Trường: các vị trí đất thuộc xã Xuân Trung, xã Xuân Tiến, làng Hành Thiện – xã Xuân Hồng, khu vực các xóm: 9, 10A, 10B, 12A, 12B, 13, 14 – xã Xuân Kiên, khu vực xóm Bắc – xã Xuân Phương, làng Xuân Dục – xã Xuân Ninh.

– Huyện Giao Thủy: các vị trí đất thuộc xã Giao Tiến, xã Giao Yến, thị Tứ – xã Giao Xuân, xóm Thanh Tân, xóm Thanh Nhân – xã Giao Thanh, xóm Mỹ Bình, xóm Thành Thắng, xóm Lạc Thuần – xã Giao Châu.

  1. Khu vực III: Các vị trí đất thuộc các khu vực khác còn lại.