Không tước hình (tướng con công)

Diện tiểu thân phì ái vũ mao

Bình sinh hữu khế tân anh hào

Văn chương tư mệnh lăng vân thủ

Định kiến tha niên khóa cự ngao.

(Nghĩa là: Mặt nhỏ, người mập ưa làm dáng, chơi với bạn thật hào sảng, văn chương hơn người có thể phú quý).

Tước hình (tướng chim sẻ)

Tước hình mâu cấp tính tham dâm

Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm

Y thực gian tân tùy phận độ

Đắc y đại ha tích đôi kim.

(Nghĩa là: Con ngươi động, tính tham hay nhát sợ, kiếm ăn vất vả nếu khi nào được người trên thương thì có chút tiền).

Nhạn hình (tướng con nhạn)

Nhạn mục trắc mâu tiên thị mi

Đa kinh đa khủng cách đa nghi

Thiên luân hữu ái vô tương thất

Thực lộc giang hồ chỉ tư tri.

(Nghĩa là: Mắt hiếng, lo lo sợ sợ nghi nghi hoặc hoặc, kiếm ăn giang hồ).

Tướng pháp về hình cách ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cầm thú hình cách để phân biệt quý tiện, hiền ngu.

Minh Thái Tổ mang kỳ hình quái tướng ngũ nhạc triều thiên, cho nên xuất thân từ đứa trẻ chăn trâu lên đến ngôi thiên tử, lập sự nghiệp cho dòng họ cả mấy trăm năm.

Quan Vân Trường mày như con tằm, mắt đan phượng, sống thì làm tướng giỏi, chết được sùng bái như vị thánh.

Trương Phi hổ hình báo nhãn dương danh bằng vũ nghiệp.

Lưu Huyền Đức long mi phượng mục, hai tai thật lớn, tay dài quá gối, quý đáng bậc thiên tử.

Cận đại, có Trần Tế Đường nhờ đôi mắt đại bàng mà anh hùng nhất khoảnh, làm vua phương Nam. Tiết Nhạc, hình tựa con beo nên văn vũ song toàn.

La Gia Luân, học giả, làm đại sứ Trung Hoa Quốc Gia bên Ân Độ có tướng gấu chó, tay dài mũi lớn mắt tròn.

Một trong những người có họ thuộc tứ hào Tưởng, Tống, Khổng, Trần làm mưa làm gió trên chính trường Trung Quốc từ năm 1927 đến 1949 là Trần Quả Phu có tướng khỉ.

Cuối đời nhà Thanh, tổng đốc Lưỡng Quảng, Trương Chí Đồng cũng tướng khỉ. Theo dân Lưỡng Quảng kể lại thì họ Trương lưng gầy và hơi khòng khòng, đôi mắt tròn sáng quắc, chân tay lúc nào cũng hiếu động, dân gian hồi ấy mới có câu vè rằng: “Trương Chí Đồng toàn thân động”.

Tướng pháp nói phàm tướng khỉ thì rất khoái nữ sắc. Đồng cũng vậy, gia nhân cho biết ngày nào Đồng cũng có đàn bà bên cạnh nếu không tất váng đầu chóng mặt. Ngoài 60 tuổi vẫn thế. Lối ăn uống của ông cũng rất lạ lùng, thích những thức ăn như con đuông, đông trùng hạ thảo nghĩa là thuộc loài sâu. Trương Chí Đồng học rất giỏi, trị dân có tài, ngoài 70 tuổi mới chết.

Sách tướng ghi một câu về tướng khỉ: “Hầu tướng quý hiển nhi mỹ thê – Tướng khỉ sang quý, hiển đạt và vợ đẹp”.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: