KBC: Cổ đông ngoại Amersham Industries Limited lại “lướt sóng”

Amersham Industries Limited báo cáo đã bán ra 1 triệu cp của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HOSE: KBC) vào ngày 11/02, hạ sở hữu xuống còn 1.52% vốn.

Chiếu theo giá 57,800 đồng/cp chốt phiên 11/02, ước tính thương vụ bán cổ phiếu KBC đem về cho Amersham Industries Limited số tiền 57.8 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm cổ đông ngoại giảm từ 8.02% (45.7 triệu cp) xuống còn 7,85% (44.7 triệu cp).

Trước đó, cổ đông ngoại đã mua vào 2.2 triệu cp KBC trong 2 đợt giao dịch đầu năm 2022.

Nhóm cổ đông ngoại này có thói quen “lướt sóng” khi mua vào bán ra liên tục tại KBC. Thống kê trong năm 2021, có 8 giao dịch ở chiều mua và 6 giao dịch ở chiều bán đã được thực hiện.

Thống kê giao dịch cổ phiếu KBC của nhóm cổ đông Amersham Industries Limited từ 01/01/2021 đến 09/02/2022

KBC: Cổ đông ngoại Amersham Industries Limited lại "lướt sóng"

Nguồn: VietstockFinance

Cổ phiếu KBC đạt mức tăng giá gấp rưỡi sau 12 tháng gần đây, thanh khoản bình quân hơn 9 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu KBC từ đầu năm 2021 đến nay

Mới đây ngày 10/02, KBC đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, phương án tăng vốn cũng như bầu HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022-2027.
Năm nay, KBC đưa ra kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 9,800 tỷ đồng và lãi sau thuế 4,500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2.2 lần và 4.7 lần so với kết quả lũy kế 2021.

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: