[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 03/2022 cần nhớ

Một số sự kiện công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán đáng chú ý trong tháng 03 gồm có FTSE đánh giá phân loại thị trường chứng khoán, Fed công bố kết quả họp FOMC, Đáo hạn HĐTL VN30F2203, Ngày hiệu lực cơ cấu danh mục (FTSE ETF, VNM ETF) và Ngày hiệu lực cơ cấu danh mục (MSCI).

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 02/2022 cần nhớ

* [IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 01/2022 cần nhớ

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 03/2022 cần nhớ
  

FTSE đánh giá phân loại thị trường chứng khoán trong tháng 3

  • 01/03: Công bố PMI (Purchasing Managers Index)

           Ngày hiệu lực cơ cấu danh mục (MSCI)

  • 04/03: Công bố cơ cấu danh mục (FTSE ETF)
  • 12/03: Công bố cơ cấu danh mục (VNM ETF)
  • 17/03: Fed công bố kết quả họp FOMC

                       Đáo hạn HĐTL VN30F2203

  • 21/03: Ngày hiệu lực cơ cấu danh mục (FTSE ETF, VNM ETF)
  • 31/03: Hạn công bố BCTC N2021 kiểm toán

Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán kịp thời và đúng hạn là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp đối với cổ đông và nhà đầu tư khi đã là công ty đại chúng. Đây cũng là tiêu chí xét duyệt đầu tiên trong chương trình bình chọn IR thường niên (IR Awards) do Vietstock và Báo Tài chính & Cuộc sống đồng tổ chức nhằm vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

Xử phạt vi phạm công bố thông tin đáng chú ý trong tháng 02/2022

Trong tháng gần nhất (tháng 02/2022), UBCKNN đã xử phạt các tổ chức sau do các vi phạm liên quan đến việc công bố thông tin.

Cụ thể, CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex (HOSE: PJT) công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2019, năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan và Công ty không trình bày thông tin về thành viên HĐQT độc lập/thành viên HĐQT không điều hành tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021.

Riêng Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 chưa trình bày về giá trị giao dịch theo quy định. Đồng thời, PJT còn vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng. Cụ thể, Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu như BCTC đã kiểm toán các năm 2017, 2018, 2019 và 2020; Báo cáo thường niên từ năm 2017 đến 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2017 đến 2021.

 

IR AWARDS 2022

BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

IR Awards là chương trình thường niên, thực hiện đánh giá toàn diện hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết, bao gồm Khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Bình chọn IR hai hạng mục và Vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm.

[IR AWARDS] Lịch công bố thông tin tháng 03/2022 cần nhớ

  • Ban tổ chức: Vietstock với Báo Tài chính và Cuộc sống
  • Website chương trình: https://ir.vietstock.vn/

Phòng Dữ liệu Vietstock

Ngày 23/02/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Cụ thể, Công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu như BCTC đã kiểm toán các năm 2017, 2018, 2019 và 2020; Báo cáo thường niên từ năm 2017 đến 2020 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2017 đến 2021.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: