Để vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ phát triển đột phá với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7-7,5%/năm với công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 40,7% cơ cấu GDP, Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định 7 nhóm giải pháp chính đưa vùng trở thành vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển…

@media (max-width: 1000px) {
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {
width: 100% !important;
height: calc(100vw * (9/16)) !important; }
}
@media (min-width: 1024px) {
.detail__content iframe[data-name=”animatecc”] {width:1024px; height:680px;}
.calert {display: none;}
}

Nguồn: https://vneconomy.vn/interactive-quy-hoach-vung-bac-trung-bo-va-duyen-hai-trung-bo-dot-pha-voi-kinh-te-bien.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: