HOSE ngừng cung cấp gói thông tin giao dịch tự doanh

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có thông tin về việc ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh.

Theo HOSE, thông tin giao dịch tự doanh không thuộc nhóm thông tin Sở giao dịch chứng khoán phải công bố theo quy định. Cụ thể, theo quy định tại Điều 37, nội dung công bố thông tin về giao dịch chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán – Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thông tin giao dịch tự doanh không thuộc nhóm thông tin giao dịch chứng khoán HOSE phải công bố.

Đây là nhóm thông tin HOSE cung cấp theo gói dịch vụ cho một số khách hàng. Tuy nhiên, tới đây HOSE sẽ ngừng cung cấp thông tin này.

Đông TưDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: