Hơn 211 ngàn tài khoản mở mới trong tháng 2

Theo số liệu công bố của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD), tổng số tài khoản chứng khoán của thị trường Việt Nam tính tới cuối tháng 2/2022 là hơn 4.7 triệu tài khoản, tăng 211 ngàn tài khoản so với cuối tháng trước.

So với tháng trước, số tài khoản mở mới tăng gần 8.4%.

Tài khoản mở mới của cá nhân trong nước đạt hơn 210.7 ngàn tài khoản, tăng 8.5% so với tháng trước.

Số tài khoản mở mới trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hơn 211 ngàn tài khoản mở mới trong tháng 2

Đông TưDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: