Hơn 21 triệu cp của Dược Danapha chuẩn bị ‘chào sàn’ UPCoM

Hơn 21 triệu cp DAN của CTCP Dược Danapha sẽ “chào sàn” UPCoM trong thời gian tới, sau khi có được sự đồng ý của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty tiền thân là Xưởng Dược Trung Trung Bộ (mật danh K25), được ra đời vào ngày 01/04/1965 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, với mục đích phát triển và sản xuất thuốc phục vụ cán bộ, đồng bào vùng giải phóng.

DAN trở thành công ty đại chúng từ ngày 31/07/2007 với vốn điều lệ 33.5 tỷ đồng. Sau 8 lần tăng vốn, vốn điều lệ của Công ty hiện đã tăng lên hơn 211.4 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia kinh doanh bất động sản, bán hàng hóa và đào tạo cao đẳng.

Hơn 21 triệu cp của Dược Danapha chuẩn bị 'chào sàn' UPCoM

Cơ cấu cổ đông của DAN gồm 3 cổ đông lớn, nắm 88.49% tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty, cụ thể là Tổng Công ty Dược Việt Nam (UPCoM: DVN) (26.2%), ông Nguyễn Quốc Thắng – Chủ tịch HĐQT (48.56%) và ông Lê Thăng Bình – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT (17.73%).

Hơn 21 triệu cp của Dược Danapha chuẩn bị 'chào sàn' UPCoM

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của DAN tương đối khả quan. Doanh thu thuần gần 327 tỷ đồng, tăng 14.5% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu ở nhóm hàng tâm thần kinh, hàng đông dược và nhóm hàng xuất khẩu. Cộng với doanh thu tài chính tăng mạnh và chi phí bán hàng được tiết giảm, lợi nhuận sau thuế cả kỳ ghi nhận hơn 43 tỷ đồng, gấp 2.4 lần 9 tháng đầu năm 2020.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/09/2021 gần 864 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm, chủ yếu do Công ty tăng lượng tiền gửi ngắn hạn từ 67.5 tỷ đồng lên gần 304 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng gấp đôi đầu năm, với gần 251 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn ghi nhận gần 188 tỷ đồng, gấp 2.8 lần cuối năm trước. Công ty không có bất kỳ khoản vay dài hạn nào.

Thượng NgọcDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: