Mới đây, Bộ Xây dựng có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) giai đoạn 2009 – 2015.

Theo đó, tổng hợp báo cáo của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, số vốn TPCP đã phân bổ cho 95 dự án là 12.603,588 tỷ đồng, đáp ứng 79,8% kế hoạch. Cụ thể, giai đoạn 2009-2015 kết quả thực hiện các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn TPCP theo báo cáo của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tính đến nay đã có 90/95 dự án cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng, đáp ứng chỗ ở cho hơn 200 nghìn sinh viên.

Hầu hết các dự án nhà ở cho sinh viên được thiết kế phù hợp, bảo đảm quy định về tiêu chuẩn diện tích ở đối với nhà ở sinh viên (khoản 1 Điều 6 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg); Bảo đảm chỉ tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo Quy chuẩn xây dựng hiện hành (các dự án nhà ở sinh viên được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất lên 1,5 lần so với Quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành, không khống chế số tầng, phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Các dự án nhà ở sinh viên đưa vào sử dụng hầu hết đều bảo đảm đồng bộ về trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, bảo đảm phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên (các khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, một số dự án đã và đang đầu tư thêm các tuyến xe bus phục vụ việc di chuyển từ ký túc xá đến các cơ sở đào tạo của sinh viên).

Có 87/95 dự án đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục đã khởi công (đạt tỷ lệ khoảng 91,6% tổng số dự án). Có 6 dự án mới hoàn thành một phần các hạng mục đã khởi công và đã đưa vào sử dụng, khai thác (chiếm tỷ lệ 6,3% trên tổng số dự án), cụ thể: Dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại KĐTM Pháp Vân – Tứ Hiệp, TP Hà Nội; Dự án ký túc xá tập trung TP Đà Nẵng; Dự án nhà ở sinh viên tại TP Thanh Hóa; Dự án khu nhà ở sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, tỉnh Nghệ An; Dự án khu nhà ở sinh viên Vinh Trung, tỉnh Nghệ An; dự án ký túc xá tập trung TP Đà Lạt.

Bên cạnh đó có 2 dự án đã dừng triển khai do không có nguồn vốn để bố trí cho dự án là Dự án ký túc xá sinh viên cụm trường tại Chí Linh – Hải Dương và Dự án ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, có 8 dự án không thuộc danh mục trong Nghị quyết số 881/NQ-UBTVQH12 ngày 04/01/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nên không được tiếp tục phân bổ vốn TPCP để triển khai trong giai đoạn 2012-2013.

Tuy nhiên, sau đó 7/8 dự án nói trên đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hỗ trợ từ vốn ngân sách Trung ương năm 2014, hỗ trợ có mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng để hoàn thành các hạng mục xây dựng dở dang; riêng Dự án nhà ở sinh viên trường Đại học Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực không được cấp vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, giai đoạn 2009-2015, theo kế hoạch nguồn vốn TPCP cấp cho 95 dự án khoảng 15.800 tỷ đồng.

Tổng hợp báo cáo của các địa phương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, số vốn TPCP đã phân bổ cho 95 dự án là 12.603,588 tỷ đồng, đáp ứng 79,8% kế hoạch.

Trong đó, năm 2009 là 3.500 tỷ đồng, năm 2010 là 2.000 tỷ đồng, năm 2011 là 2.000 tỷ đồng, năm 2012 là 2.373,288 tỷ đồng, năm 2013 là 2.600 tỷ đồng, năm 2014 là 130,3 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, hầu hết các dự án đã được giải ngân đúng tiến độ với tổng số vốn đã giải ngân là 12.076,1 tỷ đồng, đạt khoảng 96% nguồn vốn TPCP đã phân bổ (các địa phương là 10.708 tỷ đồng và 2 bộ là 1.368,1 tỷ đồng).