Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 có dấu hiệu khá hơn sau khi gỡ bỏ giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhìn chung trong 11 tháng năm 2021 số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 106.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

Số liệu vừa được Tổng Cục thống kê đưa ra trong báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021.

Theo đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 11 tăng khá so với tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng trước. Kết quả cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP.

Tính chung 11 tháng năm 2021, cả nước có 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 784,2 nghìn lao động, giảm 15% về số doanh nghiệp, giảm 22,6% về vốn đăng ký và giảm 19,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52.100 doanh nghiệp, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; gần 39.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14.900 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%. Bình quân một tháng có gần 9.700 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: