HKB bị phạt 100 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin 

Ngày 24/03/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc (UPCoM: HKB).

Theo đó, HKB bị phạt tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin (CBTT) phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HKB đã không CBTT trên hệ thống của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 đã soát xét; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý 1/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Khang Di

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/03/hkb-bi-phat-100-trieu-dong-vi-vi-pham-cong-bo-thong-tin-830-945200.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: