Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao làm chủ đầu tư bốn khu tái định cư thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang.

Tỉnh Hậu Giang khởi động 4 dự án khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Ảnh: Châu Anh. Tỉnh Hậu Giang khởi động 4 dự án khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau. Ảnh: Châu Anh.

Theo quy định, các tiểu dự án về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sẽ do Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành có dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110 km; trong đó dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang dài 37 km và dự án thành phần Hậu Giang – Cà Mau dài 73 km, có tổng mức đầu tư 27.250 tỷ đồng.

Đoạn cao tốc đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang dài 63 km, chiếm 57,3% tổng chiều dài toàn tuyến. Lý trình tuyến cao tốc đi qua bốn huyện của tỉnh gồm: Châu Thanh, Long Mỹ, Vị Thủy và Phụng Hiệp.

Để phục vụ cho công trình dự án cao tốc này, tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt xây dựng bốn khu tái định cư ở địa bàn bốn huyện nói trên, với diện tích khoảng 13 ha. Tổng vốn đầu tư 246 tỷ đồng.

Đó là khu tái định cư tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tổng kinh phí 55 tỷ đồng (phục vụ dự án đoạn Cần Thơ – Hậu Giang); khu tái định cư tại xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, kinh phí đầu tư là 102 tỷ đồng (dự án đoạn Cần Thơ – Hậu Giang); khu tái định cư tại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, kinh phí 53 tỷ đồng (dự án đoạn Hậu Giang – Cà Mau); khu tái định cư tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, kinh phí đầu tư 36 tỷ đồng (dự án Hậu Giang – Cà Mau).

Ủy ban nhân dân Hậu Giang giao Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang (Ban Đầu tư) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chức năng của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, Ban Đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Mỹ Thuận, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương (huyện, thị trấn, xã) thực hiện khu tái định cư bảo đảm tiến độ bàn giao đất tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo chủ đầu tư lập các thủ tục đầu tư dự án, và triển khai thực hiện sau khi dự án được bố trí vốn, bảo đảm tiến độ giao đất ở tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải bố trí tái định cư.

Cần mặt bằng sạch xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án cao tốc. Ảnh minh họa.Cần mặt bằng sạch xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án cao tốc. Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 22/10/2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang và các huyện Châu Thành, Long Mỹ, Vị Thủy và Phụng Hiệp đã gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện nói trên để thẩm định, phê duyệt cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án cao tốc. Có 1.268 hộ thuộc 14 xã, thị trấn của bốn huyện chịu ảnh hưởng, với tổng diện tích chịu ảnh hưởng 211 ha.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8/2022, Ban Đầu tư đã đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét ứng vốn từ nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hai dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, để đầu tư xây dựng bốn khu tái định cư.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã yêu cầu các huyện phải hoàn thành khâu lập quy hoạch chi tiết 1/500 trước ngày 25/8, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đồng bộ hệ thống xử lý nước thải. Dự kiến đầu tháng 9/2022 phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế, và đến tháng 10/2022 khởi công các dự án.

Về phương án bố trí vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang giao Ban Đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu chính sách đặc thù của dự án cao tốc về việc xây dựng khu tái định cư nằm trong chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án thành phần. Từ đó đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm quyền chỉ định thầu.

 

Dự án cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang dài 110 km, đi qua địa bàn năm tỉnh, thành phố gồm Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Đoạn đi qua Hậu Giang ảnh hưởng 16 xã, thị trấn thuộc bốn huyện (Châu Thành, Phụng Hiệp, Vị Thủy và Long Mỹ) với tổng chiều dài hơn 63 km, chiếm 57,3% tổng chiều dài của dự án; trong đó diện tích đất bị thu hồi khoảng 395,7/866,09 ha.

#box1667963718575{background-color:#aacfad}

Nguồn: https://vneconomy.vn/hau-giang-cong-bo-chu-dau-tu-bon-khu-tai-dinh-cu-cua-du-an-cao-toc-can-tho-ca-mau.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: