Hàng container thông qua cảng biển có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, ước đạt 17,059 triệu TEUs với mức tăng hàng xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt là 4% và 6%. Một số khu vực có lượng hàng container thông qua nhỏ nhưng tăng cao như Quảng Ninh, An Giang, Đồng Tháp…

Cảng tổng hợp Cái Lân tại Quảng Ninh. Cảng tổng hợp Cái Lân tại Quảng Ninh.

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 8 tháng năm 2022 ước là 495,8 triệu tấn, bật tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 121,56 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm 2021. Hàng nhập khẩu ước đạt 142,869 triệu tấn, tiếp tục nối đà giảm 7%. Còn hàng nội địa ước đạt 229,936 triệu tấn, giữ đà tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam.Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý, hàng container thông qua cảng biển 8 tháng năm 2022, ước đạt 17,059 triệu TEUs, nhích tăng 2% so với cùng kỳ. 

Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 5,643 triệu TEUs, tăng 4% so với cùng kỳ; hàng nhập khẩu ước đạt 5,818 triệu TEUs tăng mạnh 6%. Còn hàng nội địa ước đạt 5,598 triệu TEUs giảm 3% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 7 tháng đầu năm 2022 đạt 433,83 triệu tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 106,37 triệu tấn bằng so với năm 2021; hàng nhập khẩu đạt 125,01 triệu tấn, giảm 7%; hàng nội địa đạt 201,19 triệu tấn, tăng 9%.

Trong đó, thực hiện khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 7 tháng đầu năm 2022 là 14.927 triệu TEUs, tương đương so với cùng kỳ năm 2021.

 

Cũng theo Cục Hàng hải Việt Nam, dù khối lượng hàng hóa container thông qua cảng trong 7 tháng đầu năm 2022 bằng với cùng kỳ năm 2021 nhưng nổi bật là một số khu vực có hàng container thông qua nhỏ nhưng tăng cao là Quảng Ninh tăng 718%, An Giang tăng 71%, Đồng Tháp tăng 34%; Khu vực có hàng container thông qua lớn như khu vực Hải Phòng tăng 8,41% so với cùng kỳ.

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 4,94 triệu TEUs, tăng 2% so với cùng kỳ 2021; hàng nhập khẩu đạt 5,091 triệu TEUs, tăng 4% so với cùng kỳ 2021. – Hàng nội địa đạt 4,898 triệu TEUs, giảm 5% so với cùng kỳ 2021.

Cục Hàng hải cũng điểm danh một số khu vực có sản lượng hàng hoá qua cảng biển bật tăng so với cùng kỳ như: khu vực Quảng Ninh tăng mạnh 46,5% (từ 53,98 triệu tấn lên 77,48 triệu tấn) mức tăng chủ yếu là hàng tổng hợp, hàng khô (23,37 triệu tấn); khu vực An Giang tăng đột biến 110%; Đồng Tháp tăng 38%; Quảng Trị tăng 30,2%; Quảng Nam tăng 26,6%; Đồng Nai tăng 8%, chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp so với cùng kỳ; Hải Phòng đạt 55,593 triệu tấn tăng 1,85% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, nhiều khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua giảm như: khu vực Bình Thuận giảm 17% (từ 9,286 triệu tấn xuống 7,67 triệu tấn); khu vực Kiên Giang giảm 19%.

Một số cảng biển lớn cũng chứng kiến sự giảm sút như TP. Hồ Chí Minh đạt 95,8 triệu tấn giảm 7,35% (7,6 triệu tấn); Vũng Tàu đạt 66,086 triệu tấn giảm 5% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh lại có lượng container thông qua giảm 3,41%; các khu vực khác như Quy Nhơn, Nghệ An ghi nhận mức giảm từ 8% đến 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Dù lượng hàng hoá thông qua cảng biển giữ đà tăng nhưng lượt tàu biển thông qua 7 tháng đầu năm 2022 giảm sút.

Cụ thể, lượt tàu ngoại thông qua đạt 28.384 lượt, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021. Lượt tàu nội thông qua đạt 33.024 lượt cũng giảm 13% so với cùng kỳ 2021.

Lượt thông qua bằng phương tiện thủy nội địa 7 tháng đầu năm 2022 đạt 195.550 nghìn lượt, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: https://vneconomy.vn/hang-container-thong-qua-cang-bien-uoc-dat-17-trieu-teus-nhieu-cang-nho-tang-truong-dot-bien.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: