[ad_1]

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề xuất chi gần 23.000 tỷ đồng làm 58,2 km đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô. Thành phố khẳng định, kế hoạch đầu tư công trung hạn có thể hoàn toàn đảm bảo cân đối bố trí cho dự án…

Tuyến đường Vành đai 4 sẽ giải toả ách tắc, tăng kết nối liên vùng giữa TP. Hà Nội với các tỉnh lân cận. Tuyến đường Vành đai 4 sẽ giải toả ách tắc, tăng kết nối liên vùng giữa TP. Hà Nội với các tỉnh lân cận.

Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân cung cấp bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô.

Tại tờ trình này, UBND thành phố nêu rõ: “Trường hợp tổng mức đầu tư dự án thành phần do TP. Hà Nội quyết định đầu tư có điều chỉnh tăng thì phần vốn tăng thêm sẽ đảm bảo bố trí từ nguồn ngân sách thành phố”.

Tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư Vành đai 4 – vùng Thủ đô hơn 85.800 tỷ đồng, chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần.

Cụ thể, nhóm dự án thành phần 1, giải phóng mặt bằng ứng với 3 địa phương 3 dự án thành phần thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các tỉnh thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, kiến nghị sử dụng vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Nhóm dự án thành phần 2, dự án đường đô thị song hành dưới thấp cho 3 địa phương với 3 dự án, kiến nghị sử dụng toàn bộ ngân sách địa phương. 

Dự án thành phần 3, dự án xã hội hóa theo mô hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT do nhà đầu tư đảm nhận, chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng, vận hành theo quy trình, quy định, đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ ngân sách thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2030 và ngân sách địa phương; phần còn lại sẽ do nhà đầu tư huy động.

 

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô là 85.840 tỷ đồng. UBND TP. Hà Nội đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thống nhất chủ trương nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được bố trí từ Ngân sách TP. Hà Nội là 22.962 tỷ đồng, gồm 19.137 tỷ đồng giai đoạn 2021 – 2025 và 3.825 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 – 2030.

Cũng theo tờ trình, nguồn vốn và khả năng, cân đối bố trí vốn dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô được đưa vào danh mục các dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư với nguồn vốn trung hạn khoảng 36.000 tỷ đồng (chưa phân bổ chi tiết do chủ trương đầu tư chưa được phê duyệt) tại Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của Thành phố.

Theo đó, Kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 còn có thể phân bổ là khoảng 10.113 tỷ đồng và dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn là 10.709 tỷ đồng.

Như vậy, với mức vốn từ ngân sách thành phố cần bố trí cho dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 là 19.137 tỷ đồng thì kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 còn có thể phân bổ 20.822 tỷ đồng, đảm bảo cân đối bố trí cho dự án.

Trước đó, tại phiên họp ngày 12/5 về dự án đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô và dự án đường Vành đai 3 TP. HCM, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các địa phương bổ sung vào nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố về tổng số vốn bố trí, tiến độ giải ngân, phân kỳ theo từng năm và cam kết bố trí phần tăng thêm trong trường hợp phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án.

Theo chương trình làm việc, ngày 20/5, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội họp chuyên đề xem xét, quyết định về việc bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô.

Được biết, tuyến đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô dài 112,8 km, gồm 103,1 km đường Vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài – Hạ Long. Trong đó, đoạn qua Hà Nội 58,2 km, qua Hưng Yên 19,3, qua Bắc Ninh 25,6 và tuyến nối 9,7 km.

Quy mô đường 4 làn xe cao tốc, tốc độ 80 km/giờ; có 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh cắt ngang với đường hiện trạng và các lối ra vào cao tốc. Dự kiến 65% tuyến đi trên cao.

Nguồn: https://vneconomy.vn/ha-noi-de-xuat-chi-gan-23-000-ty-dong-lam-duong-vanh-dai-4-huyet-mach.htm

[ad_2]