Cục Thuế Hà Nội vừa công khai thông tin về 369 doanh nghiệp có nợ thuế phí, nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số nợ hơn 409 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 369 đơn vị nợ hơn 409 tỷ đồng thuế phí, tiền thuê đất

Cụ thể, có 6 đơn vị nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất kỳ khóa sổ 30/9/2021 với số nợ còn lại đến 01/11/2021 là 264,5 tỷ đồng. Trong đó Công ty CP Viptour – Togi nợ tới gần 187 tỷ đồng; Công ty CP Hải Bình nợ 49,7 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Sao Sáng 18,1 tỷ đồng; Công ty CP Haprosimex Thăng Long 8,06 tỷ đồng;…

Hà Nội cũng công khai 306 đơn vị nợ thuế, phí khả năng thu kỳ khóa sổ 30/9/2021 với số nợ còn lại đến 13/11/2021 với số nợ gần 116 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 57 đơn vị nợ thuế, phí khó thu kỳ khóa sổ 30/9/2021 với số nợ hơn 29 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cho biết, dù trong bối cảnh dịch Covid-19 khó khăn, mong các chủ dự án, doanh nghiệp nêu trên sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội thường xuyên đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn. Kết quả sau khi đăng công khai đã có nhiều đơn vị nộp số nợ vào Ngân sách nhà nước.Có thể bạn sẽ quan tâm: