Giao dịch “chui” cổ phiếu MPT, một cá nhân bị xử phạt

Ngày 31/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Vũ Hiếu số tiền 70 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 09/04/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch mua 1 triệu cp CTCP Tập đoàn MPT (UPCoM: MPT) dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 0% lên 5.85%).

Tiếp đó, ngày 29/04/2021, ông Nguyễn Vũ Hiếu đã thực hiện giao dịch bán 1 triệu cp MPT dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MPT (từ 5.85% xuống 0%) nhưng không công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn và khi không còn là cổ đông lớn của MPT.

Do đó, ông Hiếu bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng hoặc khi không còn là cổ đông lớn.

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: