Giá trị sổ sách của một cổ phần (BVPS) là gì?

Book value per share (giá trị sổ sách của một cổ phần – BVPS) thể hiện tổng số tiền thu được nếu thanh lý toàn bộ tài sản và sau khi trừ đi hết các khoản nợ phải trả của công ty. Đây sẽ là khoản tiền mà các chủ nợ và cổ đông công ty có thể nhận được trong trường hợp công ty bị giải thể, phá sản…

Giá trị sổ sách của một cổ phần (BVPS) là gì?

Công thức tính của BVPS là gì?

 • BVPS = (Vốn chủ sở hữu + Tài sản vô hình)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • BVPS = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ)/ Số lượng cổ phiếu phát hành
 • BVPS = (Tổng tài sản + Tài sản vô hình – Nợ)/ Số lượng cổ phiếu phát hành
 • BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Nợ)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Công thức tính của BVPS như sau:
BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình)/ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Hoặc có thể áp dụng theo công thức dưới đây:
BVPS = (Tổng tài sản – Tài sản vô hình – Nợ)/ Số lượng cổ phiếu phát hành
Trong đó:
• Tài sản vô hình (tài sản cố định vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế
• Nợ (Nợ phải trả) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Giá trị sổ sách của một cổ phần (BVPS) là gì?

Ý nghĩa của BVPS là gì?

 • BVPS là yếu tố quan trọng cấu thành nên chỉ số P/E
 • BVPS là yếu tố quan trọng cấu thành nên chỉ số P/S
 • BVPS là yếu tố quan trọng cấu thành nên chỉ số P/B
 • Cả 3 đáp án đều đúng

BVPS là yếu tố quan trọng để cấu thành nên chỉ số P/B được dùng để so sánh giá trị cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách (giá trị đích thực) của doanh nghiệp.

Giá trị sổ sách của một cổ phần (BVPS) là gì?

Có mấy trường hợp để so sánh chỉ số P/B?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Hệ số P/B được nhiều nhà đầu tư sử dụng để so sánh giá thị trường với giá trị sổ sách của một cổ phiếu. Có những trường hợp sau:
• P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
• P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.
• P/B < 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn với giá trị sổ sách.
P/B cao thể hiện kỳ vọng vào cổ phiếu đang tốt, điều này chỉ ra rằng thị trường đang kỳ vọng về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai rất tốt. Vì thế các nhà đầu tư thường sẵn sàng chi trả tiền nhiều hơn cho giá trị ghi sổ của doanh nghiệp.
Tuy nhiên cổ phiếu có thể đang định giá ở mức cao. P/B cao cũng có thể do doanh nghiệp sử dụng nợ vay nhiều, đây là điều chưa chắc tốt cho doanh nghiệp nhưng có thể đem lại nguồn vốn lớn hơn vào sản xuất kinh doanh.
Một hệ số thấp có nghĩa là cổ phiếu này đang được định giá thấp. Trường hợp này nó thích hợp để mua và nắm giữ nếu doanh nghiệp có triển vọng tốt trong tương lai.
Và hệ số thấp thì cũng có thể là do doanh nghiệp đang gặp vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng có thể là là không hợp lý nếu đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp ngày.
Tuy nhiên, khi chỉ số P/B thấp có thể do công ty sở hữu giá trị tài sản lớn hoặc có thể doanh nghiệp đang sử dụng ít nợ vay và chủ yếu dùng phần vồn chủ sở hữu để hình thành tài sản.
Trường hợp dùng ít nợ vay giúp công ty có nền tảng tài chính vững mạnh. Dù vậy, có thể khiến doanh nghiệp không tối đa hóa được nguồn vốn.

Trạng ChứngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: