Theo Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam tăng 5,03% trong quý 1/2022.

Cụ thể, tốc độ tăng GDP quý 1 đã vượt mức 4,72% của quý 1/2021 và 3,66% của quý 1/2020, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6,85% của quý 1/2019.

GDP quý 1 tăng 5,03%

Ảnh minh họa

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%, đóng góp 5,76% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, đóng góp 51,08%; khu vực dịch vụ tăng 4,58%, đóng góp 43,16%.

Theo cơ quan thống kê, sản xuất công nghiệp trong quý 1/2022 tiếp tục khởi sắc với giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 7,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,79%; sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định; ngành khai khoáng tăng trưởng dương chủ yếu do khai thác than và quặng kim loại tăng.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp cũng có nhiều khởi sắc, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%.

Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 2/2022 với 82,3% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý đầu năm.

Khu vực dịch vụ trong quý 1/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý 1 năm nay như sau: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; ngành vận tải, kho bãi tăng; bán buôn và bán lẻ,…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/gdp-quy-1-tang-503-107944.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: