CTCP FECON Hiệp Hòa, thuộc Tập đoàn FECON chính thức nhận quyết định trở thành chủ đầu tư Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17/1, lãnh đạo CTCP FECON (mã chứng khoán: FCN) thông tin, kết thúc năm 2022, CTCP FECON Hiệp Hòa, thuộc Tập đoàn FECON chính thức nhận quyết định trở thành chủ đầu tư Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Cụ thể, ngày 26/12/2022, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thành lập Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Dự án có diện tích 75 ha, được đặt tại địa bàn xã Danh Thắng và xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang do CTCP FECON Hiệp Hòa làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn của chủ đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác.

Theo đó, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Danh Thắng – Đoan Bái là CTCP FECON Hiệp Hòa có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp từ năm 2023 và bắt đầu khai thác từ quý III/2024.

Việc trở thành chủ đầu tư chính thức của dự án cụm công nghiệp tại Bắc Giang là bước tiến quan trọng, giúp củng cố kinh nghiệm đầu tư bất động sản khu công nghiệp cho FECON, bên cạnh kinh nghiệm đầu tư điện tái tạo và khu đô thị vệ tinh các thành phố lớn.

Cụm công nghiệp Danh Thắng Đoan Bái được kỳ vọng là điểm sáng về kinh doanh của FECON trong bối cảnh khá tiêu cực của thị trường bất động sản đầu năm 2023. Trước đó, tại hội đồng cổ đông năm 2022, trong kế hoạch trung hạn đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 FECON đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hoạt động đầu tư dự án vào 3 mảng chính là năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và các khu đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/fecon-hiep-hoa-lam-chu-dau-tu-cum-cong-nghiep-danh-thang-doan-bai-2023117185844790.htm