Đưa cổ phiếu TNI và MHL vào diện cảnh báo

Do tình hình doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, TNI và MHL vừa nhận quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thành Nam (HOSE: TNI) vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/02/2022.

Lý do là lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là âm hơn 16 tỷ đồng (lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng), thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

* TNI có thể lỗ thêm 49 tỷ đồng trong năm 2021 nếu ghi nhận đúng chi phí theo ý kiến kiểm toán

Diễn biến giá cổ phiếu TNI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có quyết định tương tự đối với trường hợp của CTCP Minh Hữu Liên (HNX: MHL).

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/0221 trên BCTC cho năm tài chính kết thúc tại ngày 30/09/2021 là số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

Theo đó, cổ phiếu MHL bị đưa vào diện cảnh báo và bị cắt margin từ ngày 11/02/2022.

Diễn biến giá cổ phiếu MHL

Duy NaDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: