[ad_1]

Năm 2022 tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai tại Bắc Giang là 379 dự án. Trong đó, 356 khu đô thị, khu dân cư, 23 dự án khu nhà ở.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong năm 2022 tổng số dự án phát triển nhà ở dự kiến triển khai là 379 dự án. Trong đó, 356 dự án khu đô thị khu dân cư, 23 dự án khu nhà ở.

Tổng diện tích nhà ở dự kiến hoàn thành trong năm khoảng 3,52 triệu m2. Diện tích nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 1,46 triệu m2. Diện tích nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 1,52 triệu m2 sàn, trong đó phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 304.000 m2 sàn. Diện tích nhà ở dân tự xây dự kiến hoàn thành khoảng 540.000m2.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 27,6 m2/người (chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 28,3m2/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại nông thôn là 27,0m2/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 15 m2/người.

Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở khoảng 1.193,78 ha. Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 1.066,37 ha, trong đó nhà ở chung cư 99,82 ha, nhà ở riêng lẻ 966,54 ha. Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 127,41 ha.

Một góc TP Bắc Giang. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bắc Giang). 

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng số dự án phát triển nhà ở tại Bắc Giang dự kiến triển khai là 806 dự án. Trong đó, khu đô thị, khu dân cư là 748 dự án, Khu nhà ở 58 dự án.

Tổng số dự án phát triển nhà ở đã triển khai trong năm 2021 và đến tháng 6/2022 là 192, trong đó dự án khu đô thị, khu dân cư là 181, khu nhà ở 11 dự án.

Tổng diện tích sàn nhà ở dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 17,6 triệu m2 sàn. Diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến hoàn thành khoảng 7,3 triệu m2 sàn.

Diện tích sàn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành khoảng 7,6 triệu m2, trong đó phần diện tích sàn nhà ở xã hội để cho thuê dự kiến hoàn thành khoảng 1,52 triệu m2 sàn.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người là 29,2m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 15m2/người.

Diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 2.406,61 ha, trong đó diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 2.188,81 ha; nhà ở chung cư 197,32 ha; nhà ở riêng lẻ 1.991,49 ha. Diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội 217,8 ha.

Về nguồn vốn, chi phí thực hiện phát triển nhà ở năm 2022 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang là 79.129 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng 51.430 tỷ đồng; vốn phát triển nhà ở thấp tầng khoảng 12.498 tỷ đồng và vốn phát triển nhà ở chung cư khoảng 15.201 tỷ đồng.

Giai đoạn 5 năm (2021-2025), tỉnh cần 243.059 tỷ đồng phát triển nhà ở. Cụ thể, vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng 104.563 tỷ đồng; vốn phát triển nhà ở thấp tầng 62.489 tỷ đồng và vốn phát triển nhà ở chung cư khoảng 76.007 tỷ đồng. 

[ad_2]

Nguồn: https://vietnammoi.vn/du-chi-79000-ty-dong-phat-trien-379-du-an-nha-o-tai-bac-giang-202299173552992.htm