Bộ TN&MT ban hành Quyết định 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến vào cuối tháng 10/2021

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được lấy ý kiến vào cuối tháng 10/2021 (Ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được thực hiện như sau:

– Đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và môi trường để lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động.

Thời gian thực hiện: trong tuần thứ tư của tháng 10/2021.

– Gửi văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: trong tuần thứ tư của tháng 10/2021.

– Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến:

+ Tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan về tổng kết thi hành Luật Đất đai và các nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi).

Thời gian thực hiện: Từ tuần thứ tư tháng 10/2021.

+ Tổ chức 03 cuộc Hội thảo tại 03 miền (Bắc, Trung Nam) lấy ý kiến các địa phương.

Thời gian thực hiện: tuần thứ nhất của tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành ở Trung ương.

Thời gian thực hiện: tuần thứ 2 của tháng 11/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học: tuần thứ 2 của tháng 10/2021.

+ Tổ chức 01 cuộc Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp: tuần thứ 3 của tháng 10/2021.

Xem chi tiết tại Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định 1732/QĐ-BTNMT ngày 09/9/2021.

Châu ThanhDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: