Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có 45 cụm công nghiệp quy mô 1.728 ha. Trong đó, 31 cụm công nghiệp 969 ha đã đi vào hoạt động.

Hiện nay, tỉnh Bắc Giang đã thành lập được 45 cụm công nghiệp (CCN), với tổng diện tích 1.728 ha. Trong đó có 29 CCN do doanh nghiệp là chủ đầu tư, 16 CCN do UBND các huyện làm chủ đầu tư.

Toàn tỉnh có 31/45 CCN đi vào hoạt động, với tổng diện tích 969 ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 591,6 ha, diện tích đã cho thuê 557 ha.

Các CCN đã thu hút được 232 dự án với số vốn đăng ký hơn 32.700 tỷ đồng; tổng số vốn đã thực hiện ước khoảng hơn 9.000 tỷ đồng. Đến nay 223 dự án đã đi vào hoạt động, 9 dự án đang triển khai. Các dự án sản xuất trong CCN đã thu hút được hơn 45.000 lao động.

Về cơ bản, các dự án được chấp thuận đầu tư vào các CCN trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoại trừ hai dự án lớn là nhà máy Nhiệt điện An Khánh của CCN Vũ Xá và dự án nhà máy sản xuất gỗ MDF của CCN Mỹ An còn khó khăn trong việc huy động vốn cho thực hiện các dự án này, nên còn chậm trong quá trình triển khai.

Đến năm 2030, Bắc Giang bố trí quy hoạch 65 CCN với diện tích 3.164 ha. Trong đó, giữ nguyên diện tích 34 CCN đã thành lập với diện tích 1.263 ha; mở rộng diện tích ba CCN hiện có với diện tích sau mở rộng là 225 ha. Đồng thời tiến hành quy hoạch mới 28 CCN quy mô 1.676 ha và đưa ra khỏi quy hoạch 8 CCN. Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm:

Nguồn: https://vietnammoi.vn/dong-von-32700-ty-dong-tu-232-du-an-do-ve-cac-cum-cong-nghiep-tai-bac-giang-2022817114947991.htm