Đồng Nai: Hơn 60 khu đất công chưa hoàn thành thủ tục pháp lý

Nguồn: https://danviet.vn/dong-nai-hon-60-khu-dat-cong-chua-hoan-thanh-thu-tuc-phap-ly-20220422110737523.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: