Tri âm khó kiếm tri kỷ khó tìm

Tri âm khó kiếm tri kỷ khó tìm, so với một ấm trà vô tri vô giác, thì người tri kỷ cùng chia sẻ mọi điều trong đời đáng giá…