Tính tới ngày 10/05/2022, theo thống kê từ Công ty Chứng khoán VnDirect, 1089 công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCOM), chiếm 94,3% giá trị vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022. Theo đó, lợi nhuận ròng thị trường quý 1/2022 tăng mạnh 33,2% so với cùng kỳ (svck), nhanh hơn mức tăng trưởng 14,4% svck trong quý 4/2021.

Doanh nghiệp niêm yết quý 1/2022: Lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng mạnh 33,2%, bất động sản kéo dài xu hướng giảm do giảm lượng bán của phân khúc căn hộ và cho thuê

Ảnh minh hoạ.

Ngành Ngân hàng, Hóa chất và Thực phẩm là động lực tăng trưởng

Tổng lợi nhuận ròng của ngành Ngân hàng tăng 31,7% svck trong quý 1/2022, cao hơn nhiều so với mức 7,7% svck trong quý 4/21, đóng góp 12,3% vào tổng lợi nhuận ròng thị trường.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Ngân hàng chỉ tăng 20% svck nếu loại trừ khoản thu nhập bất thường của VPB.

Ngành Hóa chất, được đóng góp chủ yếu bởi DPM, DCM và DGC, có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng ấn tượng 304,1% svck do được hưởng lợi khi giá phân bón và phốt pho tăng.

Tăng trưởng lợi nhuận ròng trong quý 1/2022 của nhóm Thực phẩm tăng 44,5% svck, cao hơn nhiều so với mức 13,8% svck trong quý 1/2021.

Các nhóm ngành Ngân hàng, Hóa chất và Thực phẩm đã đóng góp 21% vào tăng trưởng lợi nhuận của thị trường quý 1/2022.

Đáng chú ý, ngành Viễn thông đã ghi nhận lợi nhuận ròng dương 1.821 tỷ đồng trong quý 1/2022 so với mức âm trong quý 1/2021, phần lớn là nhờ 1.189 tỷ đồng lợi nhuận ròng của VGI trong quý 1/2022.

Doanh nghiệp niêm yết quý 1/2022: Lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng mạnh 33,2%, bất động sản kéo dài xu hướng giảm do giảm lượng bán của phân khúc căn hộ và cho thuê

Tăng trưởng lợi nhuận quý 1/2022 theo nhóm ngành. Nguồn: VnDirect

Nhóm ngành Dịch vụ tiện tích và Điện tăng trưởng vượt kì vọng

Tăng trưởng lợi nhuận ròng từ mảng Dịch vụ tiện ích trong quý 1/2022 đạt 52% svck, cao hơn nhiều so với 1,9% svck của quý 1/2021 nhờ kết quả kinh doanh tốt của GAS (+68,9% svck).

Lợi nhuận ròng ngành Điện tăng trở lại 56,4% svck trong quý 1/2022 sau khi giảm 35,8% svck trong quý 4/2021 nhờ (1) phục hồi tiêu thụ điện hậu Covid-19 và (2) nhà máy điện gió bổ sung hoạt động vào tháng 11/2021 đã bắt đầu tạo ra lợi nhuận.

Lợi nhuận ròng của Xây dựng & vật liệu tăng 33,1% svck trong quý 1/2022 sau khi biên lợi nhuận gộp tăng lên 17,3% từ 15,5% trong quý 1/2021 sau khi giá kính xây dựng, thạch anh và ống nhựa tăng.

Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp thép giảm xuống 12,4% svck trong quý 1/2022, thấp hơn nhiều so với quý 4/2021 (+36,0% svck) và quý 1/2021 (+281,8% svck) sau khi giá than luyện cốc và chi phí vận tải tăng.

Lâm nghiệp và Bất động sản công bố tăng trưởng âm

Lợi nhuận ròng quý 1/2022 của Giấy và Lâm nghiệp giảm 11,7% svck do giá gỗ nguyên liệu tăng và chi phí vận chuyển cao.

Các doanh nghiệp bất động sản kéo dài xu hướng giảm với mức giảm lợi nhuận ròng 5,7% svck trong quý 1/2022, (-36,9% svck trong quý 4/2021) do lượng bán của phân khúc căn hộ và cho thuê giảm.

Doanh nghiệp niêm yết quý 1/2022: Lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng mạnh 33,2%, bất động sản kéo dài xu hướng giảm do giảm lượng bán của phân khúc căn hộ và cho thuê

Nhóm vốn hoá nhỏ cho thấy mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội

Dựa trên ước tích của VnDirect, lợi nhuận ròng của toàn thị trường tăng trưởng 33,2% svck, nhưng biên lợi nhuận gộp thị trường giảm 1,5 điểm % xuống 17,6% trong quý 1/2022. Điều này là do một số công ty niêm yết ghi nhận thu nhập bất thường trong quý 1/2022 (ví dụ: VPB, MSN…)

Nhóm vốn hoá nhỏ có mức tăng trưởng mạnh trong quý 1/2022 với tăng trưởng lợi nhuận ròng đạt 38,4% svck, nhờ các mã cổ phiếu đáng chú ý như BMS (+682% svck), CNT (+276% svck), BDG (+208% svck).

Lợi nhuận của các doanh nghiệp VN30 tăng mạnh trong quý 1/2022 sau khi tăng nhẹ trong quý 4/2021

Trong quý 1/2022, 25 doanh nghiệp trong VN30 tăng trưởng khả quan, dẫn đầu là MSN (752% svck), VPB (171% svck), NVL (101% svck). Sự tăng trưởng vượt bậc của MSN đến từ kết quả kinh doanh tốt từ mảng các kinh doanh và doanh thu tài chính tăng 365,2% svck. VPB đã ghi nhận phí trả trước từ hợp đồng bảo hiểm hợp tác độc quyền cùng AIA trong quý 1/2022. Tăng trưởng lợi nhuận của NVL chủ yếu đến từ việc bàn giao bất động sản.

Trong nhóm Ngân hàng, bên cạnh VPB, STB và BID ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng cao nhất, lần lượt là 59,0%/34,9% svck. Mặt khác, các mã cổ phiếu có kết quả kém khả quan nhất trong quý 1/2022 là PLX (-63% svck), VRE (-52% svck) và CTG (-28% svck).

CTG là ngân hàng lớn duy nhất có mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế âm trong quý 1/2022 do mức nền cao trong quý 1/2022 và trích lập dự phòng tăng 227,9% svck.

VRE ghi nhận gói hỗ trợ 464 tỷ đồng trong quý 1/2022. PLX chịu tác động khi giá xăng đầu vào cao hơn do sử dụng nguồn nhập khẩu để bù đắp sự thiếu hụt từ Nghi Sơn.

Đòn bảy tài chính toàn thị trường tăng lần đầu tiên sau 9 tháng

Đòn bảy tài chính nhích lên trong quý 1/20022, tương đối phù hợp với tốc độ trăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng là 5%, cao hơn mức 3% trong quý 1/2021. Theo VnDirect, điều này chỉ ra rằng các doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng vốn vay để mở rộng hoạt động sau đại dịch.

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/doanh-nghiep-niem-yet-quy-12022-loi-nhuan-rong-toan-thi-truong-tang-manh-332-bat-dong-san-keo-dai-xu-huong-giam-do-giam-luong-ban-cua-phan-khuc-can-ho-va-cho-thue-109713.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: