UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn.

Theo đó, tại Công văn Số 8415/UBND-KTN, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có thêm 2 dự án mới

Đường dẫn vào các dự án ven sông Cổ Cò tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Cụ thể, dự án có quy mô diện tích khoảng 79.500 m2, sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (nếu có); phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở.

Ranh giới sử dụng đất của dự án có phía Đông giáp Khu đô thị số 7B; phía Tây giáp đất quy hoạch; phía Nam giáp Khu đô thị 7B mở rộng; phía Bắc giáp Đường trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, đầu tư xây dựng để cấp phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, thời gian hoàn thành đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình nhà ở; nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng không quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng công trình,…

Ngoài ra, tại Công văn Số 8427/UBND-KTN, UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị kiểu mẫu tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, do Công ty Cổ phần MBLAND Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án có quy mô diện tích khoảng 86.126,7 m2, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu dân cư nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (nếu có); phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết, thiết kế nhà ở.

Ranh giới sử dụng đất của dự án có phía Đông giáp sông Cổ Cò; phía Tây giáp Khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương; phía Bắc giáp Khu đô thị QNKI.

UBND tỉnh Quảng Nam quy định, thời gian hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đất đai, đầu tư xây dựng để cấp phép xây dựng công trình không quá 12 tháng sau khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, thời gian hoàn thành đầu tư toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình nhà ở; nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng không quá 12 tháng sau khi được cấp phép xây dựng công trình,…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: