DNP Water hoàn tất gom gần 25% vốn tại BGW

Trong ngày 14/03/2022, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) đã mua hơn 4.5 triệu cp BGW của CTCP Nước sạch Bắc Giang (UPCoM: BGW).

Sau giao dịch, DNP Water đã trở thành cổ đông lớn của DNP với tỷ lệ sở hữu gàn 25% (trước đó không nắm giữ cổ phiếu nào).

Trong ngày 14/03, cổ phiếu BGW ghi nhận thỏa thuận đúng bằng lượng cổ phiếu mà DNP Water đã gom vào trong khi không có cổ phiếu nào khớp lệnh. Như vậy, DNP Water đã chi hơn 91 tỷ đồng để mua cổ phiếu BGW theo hình thức thỏa thuận.  

Mới đây, BGW cũng vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022. Trong đó, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu dự kiến đạt 153 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm trước và lãi sau thuế là 9.6 tỷ đồng, giảm 7%.

Công ty cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, dự kiến còn kéo dài, công tác sản xuất kinh doanh nước sạch sẽ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, các doanh nghiệp là khách hàng lớn của Công ty chưa ổn định sản xuất đồng nghĩa với việc cung cấp nước của Công ty tiếp tục sụt giảm. Bên cạnh đó, chi phí cho sản xuất nước tăng và công tác phát triển khách hàng ngày càng gặp nhiều khó khăn do trên địa bàn lân cận đã được phân vùng cấp nước cho nhiều đơn vị khác…

Tình hình kinh doanh của BGW qua các năm

Minh HồngDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: