Đính chính Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai

Đính chính Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai

Theo đó, đính chính lỗi kỹ thuật tại trang 44, dòng thứ 16 từ trên xuống và trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 của Phụ lục số 01 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau:

– Sửa dòng thứ 16 từ trên xuống tại trang 44 “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý đất đai”.

– Sửa trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 “Ảnh 4×6 của người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Bộ TN&MT)” thành “Ảnh 4×6 của người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý đất đai)”.

Quyết định 476/QĐ-BTNMT có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư 09/2021/TT-BTNMT.

Châu Thanh

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/nha-dat/39990/dinh-chinh-thong-tu-huong-dan-luat-dat-daiDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: