[ad_1]

Các đề xuất, nghiên cứu, kiến nghị tại Diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu quý để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, tham khảo để tham mưu ban hành các chính sách quan trọng trong thời gian tới…

Ngày 18/9/2022, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chính thức tổ chức Diễn Kinh tế-xã hội Việt Nam 2022.

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế ông Nguyễn Mạnh Hùng, tổng hợp các dự báo của các tổ chức trong nước và quốc tế, giai đoạn sắp tới, kinh tế-xã hội Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. 

Nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro về ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, nhất là về điện, xăng dầu; áp lực lạm phát tăng cao cộng hưởng với sự gia tăng giá cả nhập khẩu đầu vào, chi phí vận tải, logistics, nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc, ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine…

Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết khác của Quốc hội, Diễn đàn Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2022 được tổ chức với chủ đề “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”.

Diễn đàn nhằm tập hợp, tổng hợp các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý chuyên sâu hàng đầu trong nước, chuyên gia của các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hiệp hội.

Trong đó, tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng năm 2022 và dự báo cả năm 2022. Trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế-xã hội trong nước và quốc tế; các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới; nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa, tiền tệ; các vấn đề về khoa học công nghệ, giáo dục, lao động, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp ứng phó.

Diễn đàn được chia thành 3 phiên, bao gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên hội thảo chuyên đề.

Sau khai mạc diễn đàn vào buổi sáng, các đại biểu sẽ tham 2 hội thảo chuyên đề với 2 chủ đề là “Đẩy mạnh cải cách thể chế – hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội” và “Thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững”.

Phiên buổi chiều gồm phiên toàn thể và tọa đàm cấp cao với chủ đề “Củng cố nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”.

Các đề xuất, nghiên cứu, kiến nghị tại Diễn đàn sẽ là nguồn tư liệu quý để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ nghiên cứu, tham khảo để tham mưu ban hành các chính sách quan trọng trong thời gian tới.

Nguồn: https://vneconomy.vn/dien-dan-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-2022-trao-doi-tham-van-nhieu-van-de-nong-trong-nuoc-va-quoc-te.htm

[ad_2]