Ngoài đất ở hợp pháp, Chính phủ đề xuất cho phép nhà đầu tư dùng các loại đất khác không phải đất ở để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Đây là nội dung được các doanh nghiệp bất động sản quan tâm.

Đề xuất nhà đầu tư có quyền sử dụng đất không phải đất ở để xây nhà ở thương mại sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản?

Ảnh minh họa.

Đề xuất này vừa được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường, ngày 4/1. Cụ thể, tại phiên thảo luận sáng 4/1 bàn về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật, trong đó có Luật Đầu tư, thừa uỷ quyền Chính phủ đọc tờ trình, Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 75 (tương ứng sửa đổi Khoản 1, Điều 23 Luật Nhà ở) theo hướng, ngoài đất ở hợp pháp, nhà đầu tư có quyền sử dụng các loại đất khác không phải là đất ở để đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại.

Đề xuất sửa đổi luật được cho là sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản. Bởi theo quy định tại Luật Nhà ở 2014, doanh nghiệp muốn được chấp thuận là chủ đầu tư dự án (không thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) thì phải có 100% đất ở hợp pháp. Quy định này đã khiến cho các doanh nghiệp có đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không phải đất ở không thể làm dự án mặc dù đất đó được quy hoạch làm đất ở.

Đến năm 2020, Luật Đầu tư đã tháo gỡ cho thêm “các loại đất khác” nhưng vẫn phải dính đất ở.

Để bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ, không thất thoát ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng cho biết dự thảo Luật bổ sung quy định, sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác thuộc dự án đầu tư (nếu có) sang đất ở và nghĩa vụ tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật về đất đai.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: