Đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật này từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6)…

Đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 – Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, ngày 24/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Về điều chỉnh Chương trình năm 2022, liên quan tới dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội đối với dự án Luật này đến khi có chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Trung ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay, song đây là dự án luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Mặt khác, ông Tùng nêu rõ, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (tháng 5/2022) mới tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW để ban hành Nghị quyết mới nên cần có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện dự án Luật.

Đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng – Ảnh: Quochoi.vn

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép lùi thời hạn trình dự án Luật này từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4 và vẫn giữ quy trình xem xét, thông qua tại 3 kỳ họp Quốc hội (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6).

Trong Chương trình năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6.

Ngoài ra, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4, thông qua tại kỳ họp thứ 5 đối với 2 dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). 

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, nhiều chính sách mà Chính phủ trình trong hồ sơ đề nghị xây dựng 2 dự án luật này có nội dung liên quan chặt chẽ đến các chính sách trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của 2 luật này với Luật Đất đai (sửa đổi), đề nghị bổ sung 2 dự án luật này vào Chương trình năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 cùng thời điểm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi)”, ông Tùng nêu rõ.

Thảo luận tại hội trường, các ý kiến cơ bản tán thành với nhận định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng, công tác lập và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh có nhiều đổi mới, tiến bộ và kết quả tích cực. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội đánh giá vẫn còn một số hạn chế, bất cập tồn tại từ lâu vẫn chưa được khắc phục.

Trong đó, nhiều hồ sơ như Luật Đất đai (sửa đổi) chưa bảo đảm thời gian theo quy định; vẫn còn tình trạng dự án đã được đưa vào Chương trình nhưng không chuẩn bị kịp để trình Quốc hội theo đúng kế hoạch. Những hạn chế này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do công tác tổ chức thực hiện chưa tốt, kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm.

Đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật đất đai sửa đổi

Đại biểu Nguyễn Minh Sơn – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang – Ảnh: Quochoi.vn

“Công tác xây dựng pháp luật thời gian qua vẫn tồn tại, hạn chế, bất cập nhất định. Tờ trình đã nêu về chất lượng hồ sơ đề nghị xây dựng luật, nghị quyết, về thời hạn gửi hồ sơ, thời hạn trình Quốc hội. Đặc biệt, chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu đề nghị xây dựng luật, nghị quyết còn hạn chế. Đây là vấn đề đã được nêu ra rất nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục, nhất là đối với những nhiệm vụ lập pháp mang tính cấp bách thì vấn đề này càng đáng lưu tâm hơn”, đại biểu Nguyễn Minh Sơn – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên thảo luận.

Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ phát biểu giải trình tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết việc lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian qua đã có nhiều có gắng, đặc biệt là trong 2 năm, năm 2021 và nửa năm 2022 với rất nhiều các biến đổi, thách thức trên thực tế đối với đất nước.

“Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này chú trọng công tác xây dựng thể chế, số lượng các cuộc họp về công tác này cũng rất nhiều, cách làm cũng có điểm khác, là sự cố gắng lớn của Chính phủ và nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Long phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh Bộ cũng sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, kể cả những gợi ý về các dự án cụ thể, tiếp tục tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để có các giải pháp hữu hiệu hơn trong việc lập, thực hiện chương trình luật và pháp lệnh cho những năm sau tốt hơn năm trước.

Quang Trung

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/05/de-nghi-lui-thoi-han-trinh-quoc-hoi-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-4266-967494.htmDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: