Lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Đầu tư LDG: Cổ phiếu tăng nóng, lãnh tạo liên tục bán ra

Cổ phiếu LDG tăng nóng.

Cụ thể, ông Ngô Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc công ty vừa bán ra 123.100 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,086% về còn 0,034% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 23/11 đến 16/12/2021.

Gần đây, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT cũng vừa bán ra 3 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 12,54% về còn 11,29% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 29/11 đến 13/12/2021.

Được biết, cổ phiếu LDG vừa trải qua chuỗi tăng nóng từ mức giá 6.850 đồng hồi tháng 9 lên 16.350 đồng/cổ phiếu sau khi tăng trần hai phiên liên tiếp 16 và 17/12. LDG cũng thuộc nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HoSE.

Trước đó tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch LDG chia sẻ có kế hoạch nửa cuối năm sẽ đưa thị giá cổ phiếu LDG quay trở lại mệnh giá, dự kiến rơi vào tháng 10.

Về kết quả kinh doanh kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của LDG giảm 79% về mức 251 tỷ. Nhờ giá vốn và chi phí bán hàng giảm nên lãi sau thuế đạt gần 31 tỷ đồng, gấp 3 lần sao với cùng kỳ năm 2020. So với kế hoạch năm, công ty hoàn thành 16% mục tiêu về doanh thu và 11% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hàng tồn kho trong 9 tháng không thay đổi nhiều, đạt 1.059 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở nhiều dự án.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: