Đã xảy ra một câu chuyện hy hữu trong đấu giá quyền sử dụng đất ở tỉnh Lâm Đồng và cho đến nay, vướng mắc về việc xử lý khoản tiền đặt trước tại phiên đấu giá này vẫn chưa có hướng giải quyết.

Nộp thay tiền đặt trước cho người khác đấu giá

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 09/10/2020, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá số 84/2020/HDDVTHA, tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 181,Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (tài sản kê biên của ông Hồ Bảo Thái).

Ngày 13/11/2020, bà Lê Hoàng Phương Lê đăng ký tham gia đấu giá.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Điệp nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đà Lạt với số tiền 5,1 tỷ đồng, tương ứng với số tiền đặt trước để tham gia đấu giá tại Thửa đất số 181, Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đấu giá quyền sử dụng đất: Cần thận trọng khi ủy quyền cho người khác nộp tiền đặt trước thay mình

TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Trước đó, ngày 28/10/2020, bà Lê Hoàng Phương Lê yêu cầu VPCC Phạm Lan Anh công chứng hợp đồng ủy quyền giữa bà (bên ủy quyền – bên A) và bà Nguyễn Thị Điệp (bên được ủy quyền – bên B).

Theo đó, phạm vi ủy quyền là bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá tài sản tại Thửa đất số 181, Tờ bản đồ 40 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo hồ sơ VPCC Phạm Lan Anh cung cấp, bà Lê Hoàng Phương Lê đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng và được công chứng viên VPCC Phạm Lan Anh chứng nhận ngày 28/10/2020, số công chứng 5692, quyển số 01TP/CC-SCC/HĐGD; các bản gốc (trừ 01 bản lưu tại VPCC) được chuyển cho bên được ủy quyền để yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng ủy quyền nêu trên khi nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chưa được hoàn tất thủ tục công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Công chứng ngày 20/6/2014.

Liên quan đến việc đấu giá tài sản nêu trên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã có văn bản gửi Sở Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp xin ý kiến giải quyết khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá.

Chưa có ý kiến thống nhất về hướng xử lý tiền đặt trước

Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp cho rằng để có cơ sở xác định bà Lê Hoàng Phương Lê có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không khi được bà Nguyễn Thị Điệp nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá thay cho bà Lê như nêu trong Công văn số 72/ĐGTS thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng cần kiểm tra, xác minh nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tình Lâm Đồng có phải là nộp thay tiền đặt trước tham gia đấu giá cho bà Lê hay không.

Trường hợp nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp thể hiện bà Điệp nộp thay tiền đặt trước tham gia đấu giá cho bà Lê hoặc có văn bản, giấy tờ thể hiện bà Điệp đồng ý nộp tiền đặt trước thay cho bà Lê và bà Lê đã đến tham gia cuộc đấu giá thì kể cả trường hợp không có văn bản ủy quyền của bà Lê cho bà Điệp về việc nộp tiền đặt trước hoặc có văn bản ủy quyền mà văn bản đó không hợp lệ thì bà Lê vẫn được coi là đã nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Do đó, trong trường hợp này không có căn cứ để trả lại khoản tiền đặt trước cho bà Điệp. Khoản tiền đặt trước trong trường hợp này được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo ký kết, thực hiện hợp đồng mua bán nếu bà Lê là người trúng đấu giá.

Trường hợp nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp không thể hiện nộp thay tiền đặt trước cho bà Lê và không có bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào thể hiện bà Điệp đồng ý nộp tiền đặt trước thay cho bà Lê để tham gia đấu giá thì bà Lê được coi là chưa nộp tiền đặt trước theo quy định.

Do đó, bà Lê không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Khoản tiền mà bà Điệp (không phải người đăng ký tham gia đấu giá) nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không được coi là tiền đặt trước tham gia đấu giá do đó không được xử lý theo quy định của Luật Đấu giá tài sản”.

Trong khi đó, ý kiến của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp thì cho rằng, tại công văn số 216/STP-BTTP ngày 15/03/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trả lời Trung tâm có nội dung:

“Theo giấy báo có của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đà Lạt ghi nhận nội dung giao dịch là bà Điệp nộp tiền mua bán đấu giá tài sản Lê Hồng Phong, không phải nộp thay cho bà Lê”.

Đồng thời, tại công văn số 589/BTTP-ĐGTS ngày 29/06/2021 của Cục Bổ trợ tư pháp trả lời Trung tâm cũng đã nêu rõ: “Trường hợp nội dung giấy nộp tiền của bà Điệp không thể hiện nộp thay tiền đặt trước cho bà Lê và không có bất kỳ văn bản hay giấy tờ nào thể hiện bà Điệp đồng ý nộp tiền đặt trước thay cho bà Lê để tham gia đấu giá thì bà Lê được coi là chưa nộp tiền đặt trước theo quy định.

Do đó, bà Lê không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định. Khoản tiền mà bà Điệp (không phải người đăng ký tham gia đấu giá) nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không được coi là tiền đặt trước tham gia đấu giá do đó không được xử lý theo quy định của Luật Đấu giá tài sản”.

Ngoài 2 ý kiến nêu trên thì Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng đã nêu quan điểm có liên quan. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị nêu trên vẫn chưa có ý kiến thống nhất trong việc xử lý khoản tiền đặt trước.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Tư pháp Lâm Đồng đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện để giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: