[ad_1]

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services, mã chứng khoán: DXS) vừa công bố các nội dung lấy ý kiến của cổ đông. Theo đó, Dat Xanh Services sẽ trình cổ đông phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Dat Xanh Services giảm chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2021 xuống còn 800 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu thuần hợp nhất của Dat Xanh Services sẽ giảm từ 7.598 tỷ đồng xuống 4.200 tỷ đồng, tương đương giảm 45%; lãi sau thuế giảm từ 1.483 tỷ đồng xuống 800 tỷ đồng, giảm 46%.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, kế hoạch kinh doanh Dat Xanh Services với doanh thu hợp nhất 7.598 tỷ đồng, tăng 133,35% và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 1.483 tỷ đồng, tăng gần 70% so với thực hiện năm 2020. Đây là kế hoạch ấn tượng và theo Ban lãnh đạo Dat Xanh Services là có cơ sở dựa trên hợp đồng phân phối đã ký, có giá trị lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng cho các năm tới.

Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid, giãn cách xã hội kéo dài liên tục nhiều tháng qua đã ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh và bán hàng của công ty.

Trong quý 3 năm 2021, doanh thu thuần của công ty đạt 894 tỷ đồng, giảm 6,3% so với quý 3 năm ngoái; lãi sau thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 3.022 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 894 tỷ đồng, tăng 24,3% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020.

Tồn kho của doanh nghiệp tăng 19% lên 2.015 tỷ đồng, phần lớn là bất động sản dở dang tại các dự án La Maison (555 tỷ đồng); dự án Tuyên Sơn (225 tỷ đồng); dự án Hàm Thuận Bắc (228 tỷ đồng); Đất Quảng Riverside (188 tỷ đồng); Lavela Garden (92 tỷ đồng);…

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 6.928 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm, chủ yếu do khoản thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án tăng 36% lên 3.686 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, do các khoản phải thu tăng 2.332 tỷ đồng, các khoản phải trả tăng 1.114 tỷ đồng đã kéo dòng tiền kinh doanh của DXS về âm 777 tỷ đồng.

Tháng 10 vừa qua, DXS đã đợt tái cơ cấu nhân sự. Cụ thể từ ngày 18/10, ông Lương Trí Thìn không còn giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty. Thay thế ông Thìn là ông Nguyễn Trường Sơn, từng là một thành viên trong HĐQT.

[ad_2]