Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) đã hoàn tất đợt phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu thông qua việc hoàn tất phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ nhà đầu tư trong ngày 31/12/2021.

Đất Xanh huy động thành công 200 tỷ đồng từ phát hành trái phiếuẢnh minh họa.

Trái phiếu của Đất Xanh có kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn vào ngày 31/12/2025.

Trước đó, Đất Xanh cho biết, mục đích của việc huy động vốn qua kênh trái phiếu lần này nhằm bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đồng thời phục vụ công tác phát triển quỹ đất.

Theo kế hoạch, Đất Xanh đang tiếp tục triển khai những phương án huy động vốn như trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế với trị giá khoảng 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần mà Đất Xanh thu được là 7.818 tỷ đồng, tăng 317% và lợi nhuận sau thuế là 1.350 tỷ đồng trong khi năm ngoái công ty báo lỗ 153 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/9, Đất Xanh có tổng tài sản là 28.568, tăng gần 23% so với đầu năm, tăng mạnh ở tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu và giá trị hàng tồn kho.

Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng của công ty cao gấp gần 4 lần đầu năm, ghi nhận 2.137 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 1.803 tỷ đồng, tăng gần 36%. Tổng các khoản phải thu khác là 6.288 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm, trong đó có gần 3.625 tỷ đồng ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối các dự án bất động sản như Tiến Hải Center City, Khu đô thị Đất Quảng Riverside, Green Pearl Bắc Ninh, Khu đô thị Ngọc Dương,…

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 3/2021 của Đất Xanh ghi nhận 11.141 tỷ đồng, tăng 9%. Chiếm phần lớn là 10.212 tỷ đồng bất động sản dở dang phân bổ tại các dự án Gem Riverside (1.563 tỷ đồng), dự án Gem Sky World (3.302 tỷ đồng), dự án La Maison (555 tỷ đồng), dự án Phố Mơ (383 tỷ đồng),…Dự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: