[ad_1]

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt 2 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 27km Quốc lộ 2C ở Tuyên Quang và 6km Quốc lộ 12A ở Quảng Bình với tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng…

Tuyến Quốc lộ 2C qua đoạn đèo Cổ Yểng, xã Thanh Tương, Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Tuyến Quốc lộ 2C qua đoạn đèo Cổ Yểng, xã Thanh Tương, Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km217+150 – Km247+100, tỉnh Tuyên Quang và dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C có điểm đầu tại Km217+150, ngã ba Phú Bình, huyện Chiêm Hóa; điểm cuối tại Km247+100, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Dự án có tổng chiều dài hơn 27 km được đầu tư với vận tốc thiết kế 60km/h, với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Để triển khai dự án này, Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang làm chủ đầu tư, thời gian hoàn thành trước năm 2025.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km217+150 – Km247+100, tỉnh Tuyên Quang nhằm từng bước hoàn thiện Quốc lộ 2C theo quy hoạch, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Tuyên Quang đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh, tỉnh Quảng Bình được Bộ Giao thông vận tải giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2024. Dự án này có chiều dài gần 6 km, được đầu tư với tốc độ thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, năm 2022 dự án được bố trí khoảng 70 tỷ đồng. Năm 2023 khoảng 262 tỷ đồng. Năm 2024 khoảng hơn 86 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải cho hay, việc đầu tư dự án xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A nhằm tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác của tuyến vận tải từ cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi các cảng biển Hòn La, Vũng Áng.

Từ đó, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến qua khu vực thị xã Ba Đồn, phát huy hiệu quả đầu tư các đoạn tuyến đã được đầu tư trước đây và tạo điều kiện hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và khu vực.

Nguồn: https://vneconomy.vn/danh-900-ty-dong-nang-cap-2-tuyen-quoc-lo-qua-tuyen-quang-quang-binh.htm

[ad_2]