[ad_1]

Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông tin chính thức về quyết định của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

* Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo SSC, HOSE, HNX và VSD

Theo đó, Đảng ủy UBCKNN sẽ chấp hành các quyết định từ các cấp có thẩm quyền, nghiêm túc rút kinh nghiệm để cùng nhau khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương chỉ ra, đồng thời đang chỉ đạo UBCKNN và đơn vị thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn và phát triển bền vững.

Trước đó, từ ngày 28-31/03/2022, Ủy ban Kiểm tra TW đã họp Kỳ thứ 13 tại Hà Nội. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan UBCKNN nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy ban Kiểm tra TW nhận thấy: Đảng ủy Cơ quan UBCKNN đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc UBCKNN có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán, giảm niềm tin của các nhà đầu tư, uy tín của tổ chức Đảng và UBCKNN, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đông Tư

Nguồn: https://vietstock.vn/2022/04/dang-uy-uy-ban-chung-khoan-se-nghiem-tuc-rut-kinh-nghiem-830-948000.htm

[ad_2]