Đó là một trong số nhiều nội dung được nhấn mạnh trong chỉ đạo mới nhất của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong thời gian đến.

Đà Nẵng yêu cầu rà soát việc cho nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đấtẢnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chỉ đạo rà soát các tổ chức tín dụng cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn tín dụng.

Cùng với đó, cần có biện pháp yêu cầu các ngân hàng thương mại không cho phép đảo nợ hoặc định giá lại đối với quyền sử dụng đất đã thế chấp; thắt chặt tín dụng bất động sản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cho vay vốn tín dụng bất động sản.

Song song với đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi thông tin với Công an thành phố về tình hình triển khai đấu giá, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Khi phát hiện các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đề nghị Công an thành phố triển khai xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đối với việc xác định giá khởi điểm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính rà soát, nâng cao chất lượng trong công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo sát giá thị trường.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan liên quan để đảm bảo an ninh, trật tự tại các cuộc đấu giá.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở này áp dụng hình thức đấu giá phù hợp, linh hoạt, mở rộng hình thức đấu giá trực tuyến,…

Nguồn: https://cafeland.vn/tin-tuc/da-nang-yeu-cau-ra-soat-viec-cho-nha-dau-tu-vay-tien-tham-gia-dau-gia-dat-108925.htmlDự án xem nhiều:

Có thể bạn sẽ quan tâm: